Con chó gỗ


Hình ảnh

Bộ lắp ghép con chó gỗ bao gồm:

  • Động cơ motor 3V và khung răng bánh răng cưa (vàng)
  • Khung xe (gỗ)
  • Đế pin AA: gồm 2 pin AA 1.5V
  • Bánh xe (4 cái) bao gồm 2 bánh trước và 2 bánh sau
  • Trục gắn bánh xe (2 cái)
  • Dây đồng kết nối
  • Dây đàn hồi và 2 con mắt

Tổ hợp giáo dục Smart Edu
Địa chỉ: Phòng 318 , Nhà văn hóa Lao Động Tỉnh, 09 Hàng Nan, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa
Hotline: 0941.109.191 hoặc 0973.372.699
Website: smartedu.com.vn
Email: tohopgiaoducsmarteduthanhhoa@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuylinh604/

Trở về trang trước