Con gụ gỗ quay


Hình ảnh

❎ Khi bạn cuốn con gụ bằng chiếc dây buộc ở đầu thanh gỗ rồi ném ra xuống mặt đấy, nó sẽ làm con gụ gỗ xoay liên tục.

 


Tổ hợp giáo dục Smart Edu
Địa chỉ: Phòng 318 , Nhà văn hóa Lao Động Tỉnh, 09 Hàng Nan, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa
Hotline: 0941.109.191 hoặc 0973.372.699
Website: smartedu.com.vn
Email: tohopgiaoducsmarteduthanhhoa@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuylinh604/

Trở về trang trước