Con nhện gỗ


Hình ảnh

 Mô tả sản phẩm:

  1. Sản phẩm con nhện gỗ mô phỏng lại cách hoạt động của con nhện
  2. Bạn sẽ thấy tú vị với cách chuyển động của nó khi lắp ráp thành công nhé.
  3. Các bước lắp ráp rất dễ dàng và có sách hướng dẫn đầy đủ cho các bạn nhỏ.

Tổ hợp giáo dục Smart Edu
Địa chỉ: Phòng 318 , Nhà văn hóa Lao Động Tỉnh, 09 Hàng Nan, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa
Hotline: 0941.109.191 hoặc 0973.372.699
Website: smartedu.com.vn
Email: tohopgiaoducsmarteduthanhhoa@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuylinh604/

Trở về trang trước