Con chim gỗ


Hình ảnh

🐦 Đồ chơi con chim gỗ cần bằng

💠 Bộ sản phẩm bao gồm một con chim bằng gỗ có trọng tâm tại mỏ của con chim đi kèm một chiếc đế gỗ để đặt con chim lên.

💠 Do được thiết kế đặc biệt nên khi đặt con chim vào đế thì sẽ cân bằng dù bạn có tác động một lực như thế nào để thay đổi thì nó sẽ vẫn luôn cân bằng

💠 Sản phẩm thích hợp dùng để trang trí cho các không gian khác nhau.


Tổ hợp giáo dục Smart Edu
Địa chỉ: Phòng 318 , Nhà văn hóa Lao Động Tỉnh, 09 Hàng Nan, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa
Hotline: 0941.109.191 hoặc 0973.372.699
Website: smartedu.com.vn
Email: tohopgiaoducsmarteduthanhhoa@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuylinh604/

Trở về trang trước